Chrześcijaństwo z wojną w tle

Chrześcijaństwo rodziło się na terenie dzisiejszej Syrii, Iraku, na południu Turcji. A co dzieje się dzisiaj z bliskowschodnimi chrześcijanami? Jakie miejsce zajmują w świecie radykalnego islamu? Konflikt w Syrii i sąsiadujących z nią krajach to temat, który pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno –  media dopiero od jakiegoś czasu bombardują nas zdjęciami Czytaj dalej